ارتباط با ما
شرکت دلهام تابش
آدرس: تهران-اقدسیه-خیابان منجیل-خیابان سپند-شماره ۲۸
تلفن: 982122805880+
ایمیل: info@delham.org
برای ارتباط با گروه فروش: sales@delham.org برای ارتباط با گروه پروژه ها : pouyan@delham.org برای ارتباط با واحد فنی : khosravi@delham.org برای ارتباط مستقیم با مدیر عامل: khademi@delham.org SMS:10000088905354
 
© All rights reserved for Delham Tabesh co.
   Designed by Rahan Software Development Team