ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری banner4

ترموستات هوشمند فشاری

GW1X795H
 • مشخصات فنی ترموستات هوشمند فشاری سری GW1X795H چیست ؟

 • ترموستات هوشمند فشاری در چه رنگ هایی موجود است؟

 • ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند فشاری؟

مشخصات فنی ترموستات هوشمند فشاری سری GW1X795H چیست ؟

ترموستات هوشمند فشاری  با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده در قسمت پایین صفحه نمایش خود که اطلاعات مربوط به خانه هوشمند را در آن نمایش میدهد، به چهار کلید فشاری مجهز است که توسط این کلیدها، ترموستات هوشمند می تواند فرامین لازم را از کاربر دریافت و به شبکه ساختمان هوشمند ارسال نماید. این فرامین میتوانند شامل روشن/خاموش کردن ترموستات هوشمند، تغییر فصل عملکرد سیستم ، انتخاب دور فن و یا حتی تنظیم ساعات کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

این سری از ترموستات ها (ترموستات هوشمند فشاری) دارای قابلیت کنترل تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان هستند و به راحتی و با ظاهری زیبا و امکاناتی کاربردی میتوانند در کنترل دمای خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان از این نوع ترموستات های هوشمند فشاری جهت کنترل فن کوئل ها و حتی سیستم گرمایش از کف بهره برد. ترموستات هوشمند فشاری یک تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این ترموستات هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

ترموستات هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

ترموستات هوشمند فشاری  در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم  با کدهای GW10795H برای رنگ سفید، کد GW12795H برای رنگ مشکی و کد GW14795H جهت ترموستات هوشمند فشاری با رنگ تایتانیوم موجود می باشد.

ابعاد ظاهری و استاندارد ترموستات هوشمند فشاری؟

ترموستات هوشمند فشاری متشکل از یکی از ماژول های  GW14795H،GW12795H ،GW10795H  و یک فریم با جنس و طرح و  رنگ متنوع  میباشد ، بنابراین طراح با طیف وسیعی از طرح ها ،مدل ها، رنگ های و متریال های متنوع مواجه است که تمامی آنها ساخت شرکت گویس  (GEWISS)ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعات حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیزات هوشمند را برای کنترل انواع سیستم های سرمایشی و گرمایشی  استفاده نمود. ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند فشاری برابر با استاندارد اینترنشنال معادل ۲ گنگ یا ۲ ماژول میباشد ضمنا این ترموستات هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090  می باشد.

کاربر خانه هوشمند می تواند بدون محدودیت از امکانات هوشمندسازی ساختمان  با بهره گیری از ترموستات هوشمند فشاری استفاده نماید.

GEWISS GW1X795H : KNX T+H thermostat - flush mounting ترموستات هوشمند فشاری

اتصالات ترموستات هوشمند فشاری گویس ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری                             300x207

اتصالات ترموستات هوشمند فشاری گویس

The KNX flush-mounting thermostat with humidity management is used to manage a humidification/dehumidification system alongside a temperature adjustment system, or to interact with the temperature adjustment system and the causes of humidity formation.
The temperature and humidity are adjusted by commanding – on a KNX BUS – the KNX actuators that control the heating or air cooling elements, (including the fan coils) and the humidification/dehumidification elements. The thermostat can work in “autonomous” control mode, to autonomously manage the temperature adjustment systems (or parts of it); when combined with the KNX flush-mounting timed thermostat on the other hand, it can work in “Slave” control mode to create multi-area temperature adjustment systems. The thermostat allows you to visualise and independently modify the operating parameters of up to 4 KNX flush-mounting temperature adjustment probes.
The Setpoint values used by the thermostat are the ones configured via ETS, and they can be modified locally and via the BUS (if these options were enabled during the ETS configuration).
The thermostat offers:
• 2 types of operation: heating and cooling with independent control algorithms;
• 4 operating modes: OFF (anti-freeze / high temperature protection), Economy, Precomfort and Comfort;
• 4 heating adjustment temperatures (Teconomy, Tpre-comfort, Tcomfort, Tantigelo (Tanti-freeze));
• 4 cooling adjustment temperatures (Teconomy, Tpre-comfort, Tcomfort, Tprotezione_
alte_temperature (Thigh_temperature_protection));
• 2 control modes: Slave (if combined with a Master device) or autonomous;
• 2 types of control: HVAC or Setpoint;
• the possibility to independently visualise/modify the parameters of up to 4 KNX temperature adjustment probes;
• 2 control stages: single stage (with single switching command) or dual stage (with dual
switching command, for systems with a high degree of thermal inertia);
• 2-way or 4-way system control algorithms (first stage): 2 points (ON/OFF command or
0%/100%), proportional PI (PWM type control or continuous), fan coil (max. 3 speeds);
• control algorithms (second stage): 2 points (ON/OFF or 0% / 100%):
• 1 relay output with NO/NC contact, that can be used by the thermostat or other KNX
command devices;
• 1 input for a potential-free contact (e.g. a window contact, or as a general input with
command function on the BUS);
• 1 input that can be configured for a NTC external temperature sensor (e.g. protection
sensor for underfloor heating) or, alternatively, a potential-free contact.
The thermostat is powered from the BUS line and is equipped with an LCD display with RGB
backlighting, a front light intensity sensor (for automatic display lighting adjustment), 4 command push-buttons, a built-in sensor for detecting the ambient temperature (whose value is
sent on the BUS at intervals that can be parameterised, or following a temperature variation,
depending on the ETS configuration). The thermostat does not have its own humidity sensor,
so the relative humidity value must be supplied by an external KNX sensor.

ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری

ترموستات هوشمند فشاری رنگ سفید

ترموستات هوشمند فشاری  با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده در قسمت پایین صفحه نمایش خود که اطلاعات مربوط به خانه هوشمند را در آن نمایش میدهد، به چهار کلید فشاری مجهز است که توسط این کلیدها، ترموستات هوشمند می تواند فرامین لازم را از کاربر دریافت و به شبکه ساختمان هوشمند ارسال نماید. این فرامین میتوانند شامل روشن/خاموش کردن ترموستات هوشمند، تغییر فصل عملکرد سیستم ، انتخاب دور فن و یا حتی تنظیم ساعات کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

این سری از ترموستات ها (ترموستات هوشمند فشاری) دارای قابلیت کنترل تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان هستند و به راحتی و با ظاهری زیبا و امکاناتی کاربردی میتوانند در کنترل دمای خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان از این نوع ترموستات های هوشمند فشاری جهت کنترل فن کوئل ها و حتی سیستم گرمایش از کف بهره برد. ترموستات هوشمند فشاری یک تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این ترموستات هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری

ترموستات هوشمند فشاری رنگ مشکی

ترموستات هوشمند فشاری  با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده در قسمت پایین صفحه نمایش خود که اطلاعات مربوط به خانه هوشمند را در آن نمایش میدهد، به چهار کلید فشاری مجهز است که توسط این کلیدها، ترموستات هوشمند می تواند فرامین لازم را از کاربر دریافت و به شبکه ساختمان هوشمند ارسال نماید. این فرامین میتوانند شامل روشن/خاموش کردن ترموستات هوشمند، تغییر فصل عملکرد سیستم ، انتخاب دور فن و یا حتی تنظیم ساعات کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

این سری از ترموستات ها (ترموستات هوشمند فشاری) دارای قابلیت کنترل تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان هستند و به راحتی و با ظاهری زیبا و امکاناتی کاربردی میتوانند در کنترل دمای خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان از این نوع ترموستات های هوشمند فشاری جهت کنترل فن کوئل ها و حتی سیستم گرمایش از کف بهره برد. ترموستات هوشمند فشاری یک تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این ترموستات هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری

ترموستات هوشمند فشاری رنگ تیتانیوم

ترموستات هوشمند فشاری  با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده در قسمت پایین صفحه نمایش خود که اطلاعات مربوط به خانه هوشمند را در آن نمایش میدهد، به چهار کلید فشاری مجهز است که توسط این کلیدها، ترموستات هوشمند می تواند فرامین لازم را از کاربر دریافت و به شبکه ساختمان هوشمند ارسال نماید. این فرامین میتوانند شامل روشن/خاموش کردن ترموستات هوشمند، تغییر فصل عملکرد سیستم ، انتخاب دور فن و یا حتی تنظیم ساعات کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

این سری از ترموستات ها (ترموستات هوشمند فشاری) دارای قابلیت کنترل تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان هستند و به راحتی و با ظاهری زیبا و امکاناتی کاربردی میتوانند در کنترل دمای خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان از این نوع ترموستات های هوشمند فشاری جهت کنترل فن کوئل ها و حتی سیستم گرمایش از کف بهره برد. ترموستات هوشمند فشاری یک تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این ترموستات هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

KNX T+H thermostat - flush mounting ترموستات هوشمند فشاری KNX

KNX BUS Communication
Via KNX BUS, 29 V DC SELV Power supply
10 mA BUS current absorption
KNX TP1 BUS cable
4 front button keys
1 miniature button key for programming physical address
Command elements
1 RGB colour display with front light intensity sensor for backlighting
adjustment
1 red LED for programming physical address
Visualisation elements
1 input for potential-free contact
(max. cable length 10m)
1 input for external temperature sensor (e.g. GW 10 800) (NTC 10K)
Inputs
1 internal sensor
adjustment range: 5°C .. +40 °C
measurement range: 0°C .. +60 °C
measurement resolution: 0.1°C
measurement accuracy: ±0.5°C between +10°C and +30°C
Measurement elements
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU, EN 50491, EN 60669-2-5
Reference Standards
KNX/EIB Certifications
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری

اجزای ترموستات هوشمندفشاری

1#Common for inputs
2#Auxiliary input for potential-free contact
3#Input for external temperature probe sensor
4#NO Output

5#NC Output
6#Common for outputs
7#Programming LED
8#Programming key

9#Bus terminals

10#Light intensity sensor

ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری

ترموستات هوشمند فشاری

1#Select operating mode / Confirm
2#Adjust temperature (+) / Visualise pages
3#Adjust temperature (-) / Visualise pages
4#Setting the parameters

5#Clock / KNX temperature adjustment probe visualised / Value shown on the humidity page
(Hr = relative humidity; HA = specific humidity; tr = dew point temperature)
6#Settings menu / Set the values to send to the KNX temperature
adjustment probe
7#Heating activation
8#Cooling activation

9#Type of operation: heating (winter)
10#Type of operation: cooling (summer)
11#Enable remote commands
12#Fan coil operating mode
– speed OFF
– speed 1 (automatic / manual)
– speed 2 (automatic / manual)
– speed 3 (automatic / manual)

13#Thermostat in Slave operation
14#Temperature measured / Temperature, relative humidity
15#Temperature measurement unit—

16#ndication of auxiliary input status (I = contact closed, O = contact open)
17#Thermal residual current device
18#Visualisation of temperature measured by KNX temperature adjustment
probe
19#Thermostat mode
– Economy (in heating mode) – Comfort (in cooling mode)
– Pre-comfort (in heating mode and cooling mode)
– Comfort (in heating mode) – Economy (in cooling mode)
– Anti-freeze / High temperature protection
if the segments flash: the setpoint is temporarily forced if OFF flashes:
manual device switch-off (anti-freeze/high temperature protection)

Temperature measurement در ترموستات هوشمند فشاری

• with a built-in sensor;
• mixed built-in sensor/external KNX sensor/external NTC probe sensor with definition of the relative weight

Measuring relative humidity در ترموستات هوشمند فشاری

• reception of the relative humidity measurement from an external KNX sensor;
• setting of up to5 relative humidity thresholds, with BUS commands sent when
the threshold is exceeded and restored
– 1 bit, 2 bit, 1 byte commands to act on the humidification/dehumidification
system;
– HVAC mode commands to act, upon feedback, on the heating/cooling system;
– set-point values to act, upon feedback, on the heating/cooling system;

Underfloor probe در ترموستات هوشمند فشاری

• setting of threshold value for floor temperature alarm

Temperature control for specific zones در ترموستات هوشمند فشاری

In “Slave” control mode:
• with the operating mode received by the Master device, and the use of a local
Setpoint;
• with the Setpoint value received by the Master device, and local residual current
device for temperature.
In “autonomous” control mode:
• with local selection of operating mode and Setp

Scenes در ترموستات هوشمند فشاری

– management of scenes with 1-byte items
– sending of scene storing commands

Other functions در ترموستات هوشمند فشاری

setting of the Setpoint (OFF, ECONOMY, PRE-COMFORT, COMFORT) from the
BUS;
• setting of the operating setpoint from the BUS;
• setting of the type of operation (heating / cooling) from the BUS;
• transmission of the status information (mode, type), measured temperature and
current Setpoint on the BUS;
• management of the status information arriving from the commanded actuator;
• management of the status signalling window for temporarily switching off the
thermostat;
• auxiliary input for fronts management, brief/prolonged operation, dimmer with
single or double push-button, roller shutters with single or double push-button,
scenes and window contact;
• logic operations AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR up to 8 logic inputs;
• management of display parameters.

راهکار های هوشمند سازی ساختمان

ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری smarthome1 scaled
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 1 1

کنترل سیستم های روشنایی

 •  کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند بر اساس برنامه زمان بندی شده جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان هوشمند و یا شبیه سازی حضور در منزل
 • کنترل سیستم از طریق کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی ، سنسورهای هوشمند و از راه دور
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 6

کنترل سایبان ها و پرده های برقی

 •   کنترل زمان بندی شده باز و بسته شدن کرکره های برقی در ساختمان هوشمند
 • کنترل و مانیتور باز و بسته بودن درب پارکینگ، سایبانهای فضای سبز و پوشش استخر و هماهنگی با BMS  ساختمان
 • کنترل از طریق اتصال به سنسورهای هواشناسی(باد، باران و …)
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 51

کنترل سرمایش و گرمایش

 • کنترل هوشمند سیستم سرمایش/گرمایش: انتخاب فصل، دور فن، مودهای کنترلی و ساعات روشن بودن سیستم در خانه هوشمند
 • کنترل از طریق ترموستات های هوشمند (کنترل اتوماتیک)، پنل های لمسی و از راه دور و هماهنگی با اتوماسیون ساختمان
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 4

کنترل و مانیتورینگ خانه هوشمند

 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت تمامی اجزای خانه هوشمند از جمله باز و بسته بودن درب ها و پنجره ها، سنسورهای مختلف، روشن و خاموش بودن تجهیزات برقی
 • کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن های جذاب و کاربردی KNX و ارتباط با BMS ساختمان 
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 7

کنترل صوتی خانه هوشمند (Voice Control)

 • ارسال فرامین صوتی از طریق دستیارهای صوتی مختلف و دریافت وضعیت سیستم از داخل خانه هوشمند و یا از راه دور از طریق سیستم KNX
 •  کنترل سیستم های روشنایی، درجه حرارت محیط، باز و بستن پرده های برقی،پخش موزیک واجرای سناریوها در ساختمان هوشمند Gewiss 
ترموستات هوشمند فشاری ترموستات هوشمند فشاری Untitled 8

کنترل سیستم های صوتی و تصویری

 •  کنترل کامل سیستم های صوتی و تصویری و قابلیت یکپارچه شدن با سیستم های اینترکام داخلی و آیفون تصویری تحت شبکه در ساختمان هوشمند
 •  کنترل از طریق فرمان صوتی، کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی و نرم افزار های هوشمند و اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند KNX

استفاده از اطلاعات ترموستات هوشمند فشاری با ذکر منبع وب سایت شرکت دلهام تابش بلامانع است

UP