ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی banner4

ترموستات هوشمند لمسی

W16974CB,CN&CT

ترموستات هوشمند لمسی

مشخصات فنی ترموستات هوشمند لمسی سری آیس چیست ؟
ترموستات هوشمند لمسی در چه رنگ هایی موجود است؟
ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند لمسی؟

ترموستات هوشمند لمسی

مشخصات فنی ترموستات هوشمند لمسی سری آیس چیست ؟

ترموستات هوشمند لمسی با ظاهری جذاب که از شیشه تهیه شده به صورت لمسی کار میکند ، این سری از ترموستات های آیس (ترموستات هوشمند لمسی) دارای قابلیت کنترل تمامی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان هستند و به راحتی و با ظاهری زیبا و امکاناتی کاربردی میتوانند در کنترل دمای خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان از این نوع ترموستات های هوشمند لمسی جهت کنترل فن کوئل ها و حتی سیستم گرمایش از کف بهره برد. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک ( خانه هوشمند ) و یا ساختمان های بزرگ ( BMS ساختمان ) می باشد، متخصصین حوزه هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این ترموستات  هوشمند لمسی را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان استفاده نمایند.

ترموستات هوشمند لمسی در چه رنگ هایی موجود است؟

ترموستات هوشمند لمسی سری آیس در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.

ابعاد ظاهری و استاندارد ترموستات هوشمند لمسی؟

ترموستات هوشمند لمسی سری آیس متشکل از یک ماژول با کد  GW16974 و و پسوند رنگ CB جهت ترموستات های هوشمند لمسی سفید رنگ ، پسوند رنگ CN جهت ترموستات های هوشمند لمسی مشکی رنگ و پسوند CT جهت ترموستات های هوشمند لمسی با رنگ تایتانیوم بوده و ساخت شرکت گویس ( GEWISS )  ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعه حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیز هوشمند را برای کنترل دایمی دما در مودهای مختلف کاربردی در اتوماسیون ساختمان استفاده نمود. ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند لمسی برابر با استاندارد ایتالیایی معادل ۳ گنگ یا ۳ ماژول میباشد ضمنا این ترموستات هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090  می باشد.

کاربر خانه هوشمند می تواند بدون محدودیت از امکانات هوشمندسازی ساختمان  با بهره گیری از کلید ترموستات لمسی استفاده نماید.

GEWISS GW16974CB,CN,CT : KNX THERMO ICE - flush-mounting- ترموستات هوشمند لمسی

اتصالات ترموستات هوشمند لمسی گویس ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی                            300x211

اتصالات ترموستات هوشمند لمسی گویس

The KNX/Easy ICE thermostat – flush mounting with humidity control is used to manage a humidification/dehumidification system in parallel to a temperature adjustment system or to act on the temperature adjustment system in order to
intervene on the causes of the formation of humidity. The temperature and humidity are adjusted by commanding – on a KNX BUS – the KNX actuators that control the heating or cooling elements (including the fan coils), and the humidification/ dehumidification elements.
The thermostat can operate in “stand alone” control mode to autonomously manage the temperature adjustment system (or parts of it), whereas in combination with a master device (e.g.: a KNX timed thermostat) it is possible to operate in
“slave” control mode and implement multizone temperature adjustment systems.
The Setpoint values used by the thermostat are the ones configured via ETS, and
they can be modified locally and via the BUS (if these options were enabled during
the ETS configuration). The thermostat offers:
• 2 types of operation: heating and cooling with independent control algorithms;
• 4 operating modes: OFF (anti-freeze / high temperature protection), Economy,
Pre-comfort and Comfort;
• 4 heating adjustment temperatures (Teconomy, Tpre-comfort, Tcomfort, Tantigelo (Tanti-freeze);
• 4 cooling adjustment temperatures (Teconomy, Tprecomfort, Tcomfort, Tprotection_ high_temperatures);
• 2 control modes: Slave (if combined with a Master device) or autonomous;
• 2 types of control: HVAC or Setpoint;
• 2 control stages: single stage (with single switchover command) or dual stage
(with dual switchover command, for systems with a high degree of thermal inertia);
• 2way or 4way control algorithms (first stage): 2points (ON/OFF command or
0%/100%), proportional PI (PWM type control or continuous), fan coil (max. 3speeds);
• control algorithms (second stage): 2 points (ON/OFF command or 0% / 100%);
• 1 input for a potential-free contact (e.g. a window contact, or as a general input
with command function on the BUS);
• 1 input that can be configured for an NTC external temperature probe sensor
(e.g. protection sensor for underfloor heating) or, alternatively, a potential-free contact.
The thermostat is equipped with a white LED backlit display with sensitive
rear-projected areas on a glass plate. The device requires an external AC/DC power supply 12-24Vand has an integrated sensor for detecting the room temperature (whose value is sent on the bus with a frequency that can be parameterised or following a temperature change) and a proximity sensor for activating back-lighting when a user approaches the device. The thermostat can be configured with ETS or Easy Controller

ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی

ترموستات هوشمند لمسی رنگ سفید

ترموستات هوشمند لمسی سری آیس متشکل از یک ماژول با کد  GW16974 و و پسوند رنگ CB جهت ترموستات های هوشمند لمسی سفید رنگ ، پسوند رنگ CN جهت ترموستات های هوشمند لمسی مشکی رنگ و پسوند CT جهت ترموستات های هوشمند لمسی با رنگ تایتانیوم بوده و ساخت شرکت گویس ( GEWISS )  ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعه حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیز هوشمند را برای کنترل دایمی دما در مودهای مختلف کاربردی در اتوماسیون ساختمان استفاده نمود. ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند لمسی برابر با استاندارد ایتالیایی معادل ۳ گنگ یا ۳ ماژول میباشد ضمنا این ترموستات هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090  می باشد.

ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی

ترموستات هوشمند لمسی رنگ مشکی

ترموستات هوشمند لمسی سری آیس متشکل از یک ماژول با کد  GW16974 و و پسوند رنگ CB جهت ترموستات های هوشمند لمسی سفید رنگ ، پسوند رنگ CN جهت ترموستات های هوشمند لمسی مشکی رنگ و پسوند CT جهت ترموستات های هوشمند لمسی با رنگ تایتانیوم بوده و ساخت شرکت گویس ( GEWISS )  ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعه حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیز هوشمند را برای کنترل دایمی دما در مودهای مختلف کاربردی در اتوماسیون ساختمان استفاده نمود. ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند لمسی برابر با استاندارد ایتالیایی معادل ۳ گنگ یا ۳ ماژول میباشد ضمنا این ترموستات هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090  می باشد.

ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی

ترموستات هوشمند لمسی رنگ تیتانیوم

ترموستات هوشمند لمسی سری آیس متشکل از یک ماژول با کد  GW16974 و و پسوند رنگ CB جهت ترموستات های هوشمند لمسی سفید رنگ ، پسوند رنگ CN جهت ترموستات های هوشمند لمسی مشکی رنگ و پسوند CT جهت ترموستات های هوشمند لمسی با رنگ تایتانیوم بوده و ساخت شرکت گویس ( GEWISS )  ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعه حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیز هوشمند را برای کنترل دایمی دما در مودهای مختلف کاربردی در اتوماسیون ساختمان استفاده نمود. ابعاد ظاهری ترموستات هوشمند لمسی برابر با استاندارد ایتالیایی معادل ۳ گنگ یا ۳ ماژول میباشد ضمنا این ترموستات هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090  می باشد.

KNX THERMO ICE - flush-mounting-ترموستات هوشمند لمسی KNX

KNX BUS Communication
Via KNX BUS, 29 V DC SELV Power supply
10 mA BUS current absorption
KNX TP1 BUS cable
3 touch commands
1 circular touch slider
1 miniature button key for programming the
physical address
Command elements
1 backlit LED display
1 red LED for programming the physical address
Display elements
1 input for potential-free contact or window
contact max. cable length 10m)
1 input for external temperature probe sensor
(e.g. GW 10 800) (type NTC 10K) or for potentialfree contact
Inputs
1 built-in temperature sensor
adjustment range: 5 °C.. +40 °C
measurement range: 0 °C.. +60 °C
measurement resolution: 0,1 °C
measurement accuracy: ±0,5 °C between +10
°C and +30 °C
Measurement elements
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU, EN 50491, EN 60669-2-5
Reference Standards
KNX/EIB Certifications
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی

اجزای ترموستات هوشمند لمسی

1#AC/DC power supply 12-24V
2#Not used
3#AC/DC power supply 12-24V
4#Common wire for inputs

5#Auxiliary input for potential-free contact
6#Input for external temperature probe sensor (alternatively: auxiliary input for
potential-free contact)
7#LED for programming
8#Button key for programming

9#Bus terminals

ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی

ترموستات هوشمند لمسی

1#SET button key: parameter setting mode input
2#MODE button key: operating mode selection or value confirmation
3#Selection of pages
4#A circular sliding slider for selecting the value to assign to the selected parameter. The circular light guide that illuminates the sliding area, which changes colour during the heating activation phase (red) or based on the function performed by the parameter being modified (blue)

5#Display for viewing: room/setpoint temperature (°C/°F), relative humidity (%),
operating hours and parameters
6#Operating mode: antifreeze/high temperature protection
7#Operating mode: economy
8#Operating mode: pre-comfort

9#Operating mode: comfort
10#Not used
11#Temporary setpoint forcing: active
12#Type of operation: setpoint

13#Type of operation: setpoint
14#Fan-coil speed: automatic
15#Fan-coil speed: V1, V2, V3

Temperature measurement در ترموستات هوشمند لمسی

• with a built-in sensor;
• mixed built-in sensor/external KNX sensor/external NTC probe sensor with definition of the relative weight

Measuring relative humidity در ترموستات هوشمند لمسی

• reception of the relative humidity measurement from an external KNX sensor;
• setting of up to5 relative humidity thresholds, with BUS commands sent when
the threshold is exceeded and restored
– 1 bit, 2 bit, 1 byte commands to act on the humidification/dehumidification
system;
– HVAC mode commands to act, upon feedback, on the heating/cooling system;
– set-point values to act, upon feedback, on the heating/cooling system;

Underfloor probe در ترموستات هوشمند لمسی

• setting of threshold value for floor temperature alarm

Temperature control for specific zones در ترموستات هوشمند لمسی

In “Slave” control mode:
• with the operating mode received by the Master device, and the use of a local
Setpoint;
• with the Setpoint value received by the Master device, and local residual current
device for temperature.
In “autonomous” control mode:
• with local selection of operating mode and Setp

Scenes در ترموستات هوشمند لمسی

– management of scenes with 1-byte items
– sending of scene storing commands

Other functions در ترموستات هوشمند لمسی

setting of the Setpoint (OFF, ECONOMY, PRE-COMFORT, COMFORT) from the
BUS;
• setting of the operating setpoint from the BUS;
• setting of the type of operation (heating / cooling) from the BUS;
• transmission of the status information (mode, type), measured temperature and
current Setpoint on the BUS;
• management of the status information arriving from the commanded actuator;
• management of the status signalling window for temporarily switching off the
thermostat;
• auxiliary input for fronts management, brief/prolonged operation, dimmer with
single or double push-button, roller shutters with single or double push-button,
scenes and window contact;
• logic operations AND/NAND/OR/NOR/XOR/XNOR up to 8 logic inputs;
• management of display parameters.

راهکار های هوشمند سازی ساختمان

ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی smarthome1 scaled
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 1 1

کنترل سیستم های روشنایی

 •  کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند بر اساس برنامه زمان بندی شده جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان هوشمند و یا شبیه سازی حضور در منزل
 • کنترل سیستم از طریق کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی ، سنسورهای هوشمند و از راه دور
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 6

کنترل سایبان ها و پرده های برقی

 •   کنترل زمان بندی شده باز و بسته شدن کرکره های برقی در ساختمان هوشمند
 • کنترل و مانیتور باز و بسته بودن درب پارکینگ، سایبانهای فضای سبز و پوشش استخر و هماهنگی با BMS  ساختمان
 • کنترل از طریق اتصال به سنسورهای هواشناسی(باد، باران و …)
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 51

کنترل سرمایش و گرمایش

 • کنترل هوشمند سیستم سرمایش/گرمایش: انتخاب فصل، دور فن، مودهای کنترلی و ساعات روشن بودن سیستم در خانه هوشمند
 • کنترل از طریق ترموستات های هوشمند (کنترل اتوماتیک)، پنل های لمسی و از راه دور و هماهنگی با اتوماسیون ساختمان
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 4

کنترل و مانیتورینگ خانه هوشمند

 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت تمامی اجزای خانه هوشمند از جمله باز و بسته بودن درب ها و پنجره ها، سنسورهای مختلف، روشن و خاموش بودن تجهیزات برقی
 • کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن های جذاب و کاربردی KNX و ارتباط با BMS ساختمان 
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 7

کنترل صوتی خانه هوشمند (Voice Control)

 • ارسال فرامین صوتی از طریق دستیارهای صوتی مختلف و دریافت وضعیت سیستم از داخل خانه هوشمند و یا از راه دور از طریق سیستم KNX
 •  کنترل سیستم های روشنایی، درجه حرارت محیط، باز و بستن پرده های برقی،پخش موزیک واجرای سناریوها در ساختمان هوشمند Gewiss 
ترموستات هوشمند لمسی ترموستات هوشمند لمسی Untitled 8

کنترل سیستم های صوتی و تصویری

 •  کنترل کامل سیستم های صوتی و تصویری و قابلیت یکپارچه شدن با سیستم های اینترکام داخلی و آیفون تصویری تحت شبکه در ساختمان هوشمند
 •  کنترل از طریق فرمان صوتی، کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی و نرم افزار های هوشمند و اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند KNX

استفاده از مطلب ترموستات هوشمند لمسی  با ذکر منبع وب سایت شرکت دلهام تابش بلامانع است

UP