کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری banner4

کلید هوشمند فشاری

GW1X782 - GW1X787

کلید هوشمند فشاری

 • مشخصات فنی کلید هوشمند فشاری سری GW1X782 و GW1X787 چیست ؟
 • کلید هوشمند فشاری در چه رنگ هایی موجود است؟
 • ابعاد ظاهری کلید هوشمند فشاری؟

قسمتهای مختلف کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری                              300x141

قسمتهای مختلف کلید هوشمند فشاری خانه هوشمند

مشخصات فنی کلید هوشمند فشاری سری GW1X782 و GW1X787 چیست ؟

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.GW1X782  ,GW1X787

ابعاد ظاهری و استاندارد کلید هوشمند فشاری؟

کلید هوشمند فشاری متشکل از یکی از ماژول های GW10782،GW12782،GW14782،GW10787،GW12787،GW14787  و یک فریم با جنس و طرح و رنگ متنوع  میباشد ، بنابراین طراح با طیف وسیعی از طرح ها ،مدل ها، رنگ های و متریال های متنوع مواجه است که تمامی آنها ساخت شرکت گویس (GEWISS) ایتالیا می باشد،  با توجه به اینکه در طراحی الکتریکال این قطعات حداکثر بهره وری در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند در نظر گرفته شده ، بنابراین میتوان  این تجهیزات هوشمند را برای کنترل روشنایی ، پرده، آباژور، دما،کنترل تردد و …  استفاده نمود. ابعاد ظاهری کلید هوشمند فشاری برابر با استاندارد اینترنشنال معادل ۲ گنگ یا ۲ ماژول میباشد ضمنا این کلید هوشمند دارای استاندارد اروپایی EN50090 می باشد.

کاربر خانه هوشمند می تواند بدون محدودیت از امکانات هوشمند سازی ساختمان  با بهره گیری از کلید هوشمند فشاری استفاده نماید.

GEWISS GW1X787 : KNX 4-channel push-button panel with interchangeable symbols

The KNX 4-channel push-button panel with interchangeable symbols
(flush-mounting) is a command device with 4 channels that can be
used individually or combined to implement the on/off command,
dimmer control, roller shutter control, scene management, priority
and timed commands on the KNX BUS. The device can be completed
with push-buttons of 1 or 2 modules, tilting or non-tilting (as shown
in figure B). One tilting push-button manages two channels (independent or combined).
The device is powered from the BUS line, and each channel has RGB LEDs
for night-time localisation and display of the commanded load status.
The push-button panel module is positioned inside a standard
flush-mounting box, assembled in the supports of the Chorus range (in
the space of two modules).

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ تایتانیوم

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ سفید

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ مشکی

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.GW1X782  ,GW1X787

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ سفید با المانهای خانه هوشمند

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.GW1X782  ,GW1X787

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ تایتانیوم با المانهای خانه هوشمند

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.GW1X782  ,GW1X787

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری

کلید هوشمند فشاری رنگ مشکی با المانهای خانه هوشمند

این کلید هوشمند با ظاهری جذاب که از تکنو پلیمر تهیه شده به صورت دکمه های فشاری کار میکند ، این ۲ سری از کلید های فشاری دارای ۴ کانال هستند که هر کدام از این کانال های به صورت مجزا میتوانند برای کنترل تمامی المان های خانه هوشمند مورد استفاده قرار گیرند. در هوشمندسازی ساختمان می توان هر یک از کانال های کلید فشاری هوشمند  که دارای ال ای دی با طیف رنگی قابل انتخاب می باشند را با استفاده از آیکون های مخصوص تفکیک نمود. این تجهیز KNX  مناسب برای استفاده در خانه های کوچک (خانه هوشمند) و یا ساختمان های بزرگ (BMS ساختمان) می باشد، متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این کلید هوشمند فشاری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

کلید هوشمند فشاری در چه مدل و چه رنگ هایی موجود است؟

کلید هوشمند فشاری  با ۲ خانواده اصلی و در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم موجود می باشد.GW1X782  ,GW1X787

Gewiss KNX 4-channel push-button panel with interchangeable symbols
KNX BUS Communication
Via KNX BUS, 29 V DC SELV Power supply
7 mA BUS current absorption
KNX TP1 BUS cable
1 miniature button key for programming physical
address
4 commands to be completed with the
push-buttons
Command elements
1 red LED for programming physical address
4 RGB LEDs with configurable functions
Visualisation elements
Dry indoor places Usage environment
-5°C÷ + 45°C Operating temperature
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU, EN 50491, EN 60669-2-5
Reference Standards
KNX/EIB Certifications
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری GW14787A

1#Configurable RGB LEDs for status and night-time localisation
2#BUS terminals
3#LED for programming physical address
4#Button key for programming physical address

Management of edge/command sequence

-edge management touch/release with sequence sending
– management of brief/prolonged touch with command transmission
– channel enabling/block

Scenes

– management of scenes with 1-byte items
– sending of scene storing commands

Priority commands

– sending of priority commands

Roller shutters/curtain command

– with single or double push-button
– with sending of the percentage position (0%-100%)

Dimmer command

– with single or double push-button
– with stop telegram or cyclical send
– with sending of the light intensity value (0%-100%)

Multiple presses

management of multiple presses on consecutive drives, up to a maximum
of 4

Control of the output RGB LEDs

 5 lighting effects for each RGB LED, and colour selection

راهکار های هوشمند سازی ساختمان

کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری smarthome1 scaled
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 1 1

کنترل سیستم های روشنایی

 •  کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند بر اساس برنامه زمان بندی شده جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان هوشمند و یا شبیه سازی حضور در منزل
 • کنترل سیستم از طریق کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی ، سنسورهای هوشمند و از راه دور
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 6

کنترل سایبان ها و پرده های برقی

 •   کنترل زمان بندی شده باز و بسته شدن کرکره های برقی در ساختمان هوشمند
 • کنترل و مانیتور باز و بسته بودن درب پارکینگ، سایبانهای فضای سبز و پوشش استخر و هماهنگی با BMS  ساختمان
 • کنترل از طریق اتصال به سنسورهای هواشناسی(باد، باران و ...)
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 51

کنترل سرمایش و گرمایش

 • کنترل هوشمند سیستم سرمایش/گرمایش: انتخاب فصل، دور فن، مودهای کنترلی و ساعات روشن بودن سیستم در خانه هوشمند
 • کنترل از طریق ترموستات های هوشمند (کنترل اتوماتیک)، پنل های لمسی و از راه دور و هماهنگی با اتوماسیون ساختمان
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 4

کنترل و مانیتورینگ خانه هوشمند

 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت تمامی اجزای خانه هوشمند از جمله باز و بسته بودن درب ها و پنجره ها، سنسورهای مختلف، روشن و خاموش بودن تجهیزات برقی
 • کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن های جذاب و کاربردی KNX و ارتباط با BMS ساختمان 
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 7

کنترل صوتی خانه هوشمند (Voice Control)

 • ارسال فرامین صوتی از طریق دستیارهای صوتی مختلف و دریافت وضعیت سیستم از داخل خانه هوشمند و یا از راه دور از طریق سیستم KNX
 •  کنترل سیستم های روشنایی، درجه حرارت محیط، باز و بستن پرده های برقی،پخش موزیک واجرای سناریوها در ساختمان هوشمند Gewiss 
کلید هوشمند فشاری کلید هوشمند فشاری Untitled 8

کنترل سیستم های صوتی و تصویری

 •  کنترل کامل سیستم های صوتی و تصویری و قابلیت یکپارچه شدن با سیستم های اینترکام داخلی و آیفون تصویری تحت شبکه در ساختمان هوشمند
 •  کنترل از طریق فرمان صوتی، کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی و نرم افزار های هوشمند و اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند KNX

استفاده از اطلاعات کلید هوشمند فشاری با ذکر منبع وب سایت شرکت دلهام تابش بلامانع است

UP