ویلای مسکونی آمیتیس

ساختمان ویلایی 3 طبقه، 1000 متر مربع زیربنا واقع در لواسان، سبوی یزرگ

کارفرما : آقای مهندس بهبهانی

آرشیتکت : مهندسین مشاور مکان آفرین

مدیر پروژه : آقای مهندس کمالی

: Total Solutions

Smart Home, Access Control, Fire Alarm, Environment Protection, Surveillance System,

 Video Entryphone, Intruder Alarm

Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Amitis Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12