ویلای مسکونی اوشان

ساختمان ویلایی 3 طبقه، 1100 متر مربع زیربنا واقع در شمیرانات، اوشان

کارفرما : آقای دکتر قرائی

آرشیتکت : خانم مهندس ساعتچیان

:  Total Solutions

Smart Home, Surveillance System, Video Entryphone, Intruder Alarm

Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12
Oshan Villa WhatsApp Image 2019 10 22 at 12