خانه هوشمند بِهَشت

خانه هوشمند بِهَشت

خانه هوشمند بِهَشت خانه هوشمند بِهَشت مجتمع مسکونی 8 طبقه، 2100 متر مربع زیربنا، 8 واحد مسکونی واقع در خیابان ولنجک کارفرما : شرکت طراحی معماری کندو آرشیتکت : آقای مهندس کاشانی مدنی مشاور تاسیسات : آقای مهندس کاشانی مدنی خانه هوشمند  کنترل هوشمند سیستم روشنایی با...
ساختمان هوشمند پرنس لایف

ساختمان هوشمند پرنس لایف

ساختمان هوشمند پرنس لایف ساختمان هوشمند پرنس لایف   مشخصات پروژه :  مجتمع مسکونی 14 طبقه، 18000 متر مربع زیربنا، 20 واحد مسکونی واقع در خیابان فرشته کارفرما : شرکت لایف برد سازه آرشیتکت : خانم مهندس سوهانی مشاور تاسیسات : آقای مهندس بهرامی راهکارهای ارائه شده در پروژه...
ساختمان هوشمند آریا پارک

ساختمان هوشمند آریا پارک

ساختمان هوشمند آریا پارک ساختمان هوشمند آریا پارک      مجتمع مسکونی 18 طبقه، 70000 مترمربع زیربنا، 116 واحد مسکونی واقع در خیابان فرشته  کارفرما : آقای دکتر کامیاب، آقای مهندس نوروزیان  آرشیتکت : آقای مهندس فرزاد دلیری  مشاور تاسیسات : آقای مهندس شکر الهی   کنترل...
هوشمندسازی ساختمان اداری نوبخت

هوشمندسازی ساختمان اداری نوبخت

هوشمندسازی ساختمان اداری نوبخت  هوشمندسازی ساختمان اداری نوبخت   ساختمان اداری 10 طبقه، 3000 متر مربع زیربنا واقع در خیابان نوبخت کارفرما : جناب آقای اسعدیان طراح و مشاور : گروه تدبیر و عمران مشاور تاسیسات : آقای مهندس تحیری ————————————–   راهکارهای ارائه شده در...
ساختمان هوشمند فرشته پالاس

ساختمان هوشمند فرشته پالاس

ساختمان هوشمند فرشته پالاس ساختمان هوشمند فرشته پالاس مجتمع مسکونی 16 طبقه، 52000 مترمربع زیربنا ، 114 واحد واقع در خیابان فرشته کارفرما : شرکت سپهر و شرکاء آرشیتکت : آقای مهندس جمشید اسماعیل زاده مدیر پروژه : آقای مهندس ابریشمی مشاور تاسیسات : آقای مهندس قراء...