اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (IOT) اینترنت اشیاء بطور کلی اشاره دارد به اشیاء و تجهیزات محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت ها قابل کنترل و مدیریت هستند. اینترنت اشیاء به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه ها با شبکه ای است...